Mzad khart sheisqidot Facebook-is laikebi da gadaiqvanot tkveni sotsialuri mediis tamashi shemdeg doneze?

Mzad khart iqidot Instagram-is laikebi da gadaiqvanot tkveni sotsialuri mediis tamashi shemdeg doneze? Აghar iquro upro shors! chveni p'lat'porma gtavazobt qvelaze iapi Instagram-is mots'onebebi p'ak'et'ebs. moip'ovet sandooba da gamoirchevit brbodan mimdevrebis didi raodenobit. chveni umaghlesi servisit, ts'armat'eba mkholod ramdenime dats'k'ap'unebitaa!

Mash, rat'om davelodot? gamoiqenet shesadzlebloba, gaaumjobesot tkveni onlain qopna da dat'ovot khangrdzlivi gavlena tkvens samizne audit'oriaze. airchiet InstaBoost: p'remieri gadats'qvet'a mots'onebis, mimdevrebis, nakhvebis da skhvata shedzenistvis. tkveni gza sotsialuri mediis varsk'vlavisk'en sts'ored ak its'qeba!

Leave a Reply

Scroll to Top